Welkom

Op deze website vindt u actuele informatie over de HuurdersBelangenVereniging (HBV).

Wij hebben de volgende vacatures: Voorzitter + 2 nieuwe leden. Lees meer.

HuurdersBelangenVereniging Heuvelrug Wonen

Dagelijks staan we huurders bij met raad en daad, en werken we aan de kwaliteit van wonen. Dat doen we in goed overleg met alle huurders van Heuvelrug Wonen. De HuurdersBelangenVereniging (HBV) is opgericht door en voor de huurders van Heuvelrug Wonen. Wij behartigen de belangen van de huurders. Wij voeren overleg over bijvoorbeeld  huurverhogingen, onderhoud-  en renovatie.

Ook geven wij huurders desgevraagd advies.  Tevens voeren wij overleg met de gemeente Utrechtse Heuvelrug over het huisvestingsbeleid.