Huurders belangenvereniging Heuvelrug Wonen

Beste bezoeker, hier treft onze nieuwe website van de Huurdersbelangenvereniging waar u de informatie kan vinden voor de Algemene Ledenvergadering die op 8 oktober 2019 wordt gehouden. De website is nog in opbouw om u straks te informeren over onze activiteiten. De website is voor de huurder. Met andere woorden het is nog niet compleet. Voorlopig kunt u de volgende informatie vinden:

Delen