Visie en Missie

Missie

De Huurdersbelangenvereniging (HBV) van Heuvelrug Wonen behartigt de belangen van mensen die voor hun huisvesting zijn aangewezen op een woning van  Heuvelrug Wonen. Daarbij ligt de focus op inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De HBV wil bijdragen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van Heuvelrug Wonen.

We zijn er voor alle groepen huurders van Heuvelrug Wonen en zetten ons in voor betaalbare, duurzame en kwalitatief goede woningen in een leefbare omgeving nu en in de toekomst.

Visie

We doen dit vanuit een goed georganiseerde vereniging, waarbij we een duurzame relatie onderhouden met onze achterban, de huurder. En daar waar dat zinvol is, werken we samen met andere huurdersorganisaties in de gemeente/regio.