8 oktober Algemene Ledenvergadering

Recentelijk is tijdens de ALV vergaderingen van Leersum, Doorn en Driebergen kort aan de orde geweest, de beoogde fusie van de drie Huurbelangenverenigingen van de bovengenoemde dorpen. Het HBV Collectief van de huurdersbelangenvereniging omgedoopt tot denktank heeft de fusie voorbereid. Dit heeft ook juridische consequenties. Het juridisch geheel is begeleid door notaris Gijs Alferink, dit heeft geleid tot de “akte van fusie van drie verenigingen”. Op 8 oktober 2019 willen wij u informeren over de voorgenomen fusie en kunt u uw stem uitbrengen of u vóór of tegen de fusie bent van de verenigingen. De huurder heeft de laatste stem als lid van de lokale Huurdersbelangen vereniging. Het voornemen om te fuseren en alles wat er mee samenhangt wordt juridisch toegelicht door Notaris Gijs Alferink van Heuvelrug Notarissen gevestigd in Driebergen.

Er is gekozen voor een voorlopige nieuwe naam, Huurders-Belangen-Vereniging Heuvelrug Wonen. (afgekort, HBV HW)

Hierbij nodigen wij u uit op dinsdag 8 oktober 2019 voor een Algemene Ledenvergadering van de drie Huurdersbelangenverenigingen, Leersum, Doorn en Driebergen met de Collectieve Huurdersbelangen vereniging  Heuvelrug Wonen. Deze ledenvergadering wordt gehouden in “Nieuw Salem” De Lei 86,  in Driebergen-Rijsenburg

De zaal is open vanaf 19.00 uur, start vergadering 19.30 uur.

Hieronder de agenda voor deze vergadering.

Agenda

  1. Opening.
  2. Presentatie beoogde nieuwe HBV Heuvelrug Wonen
  3.  Voorstellen van de  Notaris mr. Gijs Alferink .
  4. Uitleg door Notaris mr. Gijs Alferink over de fusie.
  5. Stemmen over fusie, inleveren van het stembiljet.
  6. Korte pauze.
  7. Uitslag van de stemming.
  8. Sluiting.

Delen